Toplota

Majap's picture

Kao pogonsko gorivo u reaktivnim motorima koristi se smjesa tecnog azot(IV) oksida i hidrazina.Reakcija sagorijevanja prikazana je jednacinom:N2O4 + 2N2O4----->3N2 + 4H2O

Koliko se toplote oslobadja ako je izreagovalo 16g hidrazina? 

Delta fH N2O4=19,50kJ/mol delta fH N2H4=50,53kJ/mol  delta fH H2O= -241,98kJ/mol

Rjesenje je 1088,48kJ

zlaja99's picture

Jednacina nije dobro napisana!Kada prepisujete zadatak bar se potrudite da ga prepisete kako treba,a ne da ljudi gube vrijeme na promatranje i ispravljanje vasih zadataka!

N2O4+2N2H4---->3N2+4H2O

m(N2H4)=16 g

---------------------------

Delta rH=4*(-241.98)+3*0-(2*50.53+19.50)=-967.92-120.56=-1088.48

Ovoliko se oslobodi energije kada izreaguje sav hidrazin iz reakcije koji ima 32 g,pa prema tome rjesenje nije dobro i ne iznosi 1088.48,vec se dobije duplo manje a to je 544.24 kJ

Poz