Izomeri

Miljana95il's picture

Koliko izomernih tercijarnih alkohola ima bruto formula C6H13OH ? 

zlaja99's picture

Stavi rjesenje.

Poz

dajanaa99's picture

Izvini,zaboravila sam 

Rjesenje je 3 

Dino98's picture

1. CH3-C(CH3)(OH) -CH2-CH2-CH3

    2-metil-2-pentanol

2. CH3-CH2-C(CH3)(OH)-CH2-CH3

3-metil-3-pentanol

3. CH3-C(CH3)(OH)-CH(CH3)-CH3

2,3-dimetil-2-butanol

 

Lp !

Sergej357's picture

i 2 etil 2 butanol je tercijarni alkohol?

Dino98's picture

Ne

Ukoliko napišete strukturu takvog spoja "2-etil-2-butanol", vidjet ćete da je spoj pogrešno imenovan. (Nađe se najduži lanac, pa se numerišu C-atomi da OH grupa dobije najmanji broj, pa navedu supstituenti, pa položaj OH grupe pa naziv alkohola)

Naziv spoja kojeg dobiješ je 3-metil-3-pentanol, a on je jedan od ova 3 koja sam naveo gore.

Sergej357's picture

da da, shvatio sam, bas sam usao na forum da obrisem komentar :D

gimnazijalac13's picture

 

Oksidacijom 7,2g 1-propanola dobija se kiselina za čiju je neutralizaciju utrošeno 16,4cm3 20%-nog rastvora natrijum-hidroksida (p=1,22 g/cm). Koliki je bio prinos kiseline?

Sergej357's picture

n(propanola)=7.2/60=0,12 mola 

od 0.12 mola propanola oksidacijom ce nastati 0,12 mola propionske kiseline koja ulazi u reakciju neutralizacije sa rastvorom NaOH

m(rastvora)=p(ro)*V=1,22*16,4=20g

m(naoh)=w(maseni udio)*m(rastvora)=0,2*20=4g

n(naoh)=m/M=4/40=0,1

CH3CH2COOH + NaOH ---> CH3CH2COONa + H2O 

pošto je propionska kiselina u visku njen prinos bi bio n(NaOH)/n(CH3CH2COOH)=0,1/0,12=0,8333=83,33%

mislim da je tako

stavi ubuduće rješenje kad pišeš zadatak