izomeriija

s0_k0's picture

Koje je od navedenih jedinjenja samo manje zastupljeni izomer u odgovarajućoj ravnotežnoj smeši tautomera?

a. alil-alkohol

b.izobutil-alkohol

c.t-butil alkohol(terc-butil?)

d.vinil-alkohol

e.izopropil-alkohol

Da li moze objasnjenje za ovaj zadatak?