Aminokiseline Hitnooo

s0_k0's picture

Da li neko moze da mi objasni ovo???

Koje od navedenih aminokisleina ia najvece pozitivno naelektrisanje u jako kiseloj sredini???

Od cega zavisi naelektrisanje?I kako sredina deluje na naelktrisanje??