hemijska termodinamika

andjela vucicevic's picture

колико је потребно енергије(утрошити или ослободити)за реакцију 20,16 литара СО са еквимоларном количином гвожђа ?3CO(g)+Fe2O3(s)—>Fe(s)+3CO2(g)

entalije formiranja CO(g)(-110,9kJ/mol)  Fe2O3(S)=-822,2kJ/mol  CO2 =-393,5kJ/mol merenja su vrsena pod normalnim uslovima

milicaradenkovic's picture

Necu ti pisati reakciju jer je imas u zadatku

dH=dH(Fe)+3*dH(CO2)-3*dH(CO)-dH(Fe2O3)

dH=3*(-393.5)-3*(-110.9)-(-822.2)= -25.6 kJ/mol

n(CO)=m(CO)/Mr=20.16/28=0.72 mol

Q=dH*n(CO)=0.72*(-25.6)= -18.43 kJ