Zadatak, odrediti formulu organskog jedinjenja

Panda's picture

Pri potpunom sagorevanju 13.81g nekog organskog jedinjenja koje se sastoji od ugljenika, vodonika i kiseoniuka dobija se 26.4g CO2 i 16.2g H2O. Relativna molekulska masa ovog jedinjenja je 46.07g. Odrediti molekulsku formulu ovog jedinjenja.

milicaradenkovic's picture

X+O2----------->CO2+H2O

n(CO2)=m/Mr=26.4/44=0.6 mol

n(H2O)=m/Mr=16.2/18=0.9 mol

n(CO2):n(H2O)=0.6:0.9/*10

n(CO2):n(H2O)=6:9

X+O2------------>6CO2+9H2O

n(X)=m/Mr=13.81/46.07=0.3 mol

3C2H6O+9O2------------------>6CO2+9H2O i formula jedinjenja je C2H6O