Rastvor

Tanja88's picture

Treba da napravim 4% rastvor aditiva u posudi od 800l, ostatak rastvora ce biti 45% NaOH. Zanima me da li je moj rezultat tacan,

4% od 800l je 32l aditiva.

 

Hvala za pomoc :)