Rastvori

Radioactive's picture

Koliko procenata kiseonika ima rastvor koji sadrži 0,1 mol NaOH u 1000 g vode?