Proizvod rastvorljivosti

Miha1999's picture

U zasicenom rastvoru malo rastvornog sulfida dvovalentnog metala pH vrednost iznosi 9,36. Izracunati proizvod rastvorljivosti sulfida. 
Podatak: K1(H2S) = 5,7*10^-8
               K2(HS-) = 1,20*10^-5
Resenje: P(MeS) = 7,20*10^-16 mol2/dm6

Ms22's picture

Moze li mi neko pomoci oko ovog zadatka?

Da li pada talog ako se pomesa 20cm3 rastvora aluminijum-hlorida koncentracije 0,15 mol/dm3 sa 30cm3 rastvora koji sadrzi 0,05g amonijum-hlorida i 0,02 mola amonijaka?

P = 3,7*10-15

K = 1,8*10-5