Analitička hemija 1 HITNO!!!

finnickodair's picture

Izračunati pH rastvora sirćetne kiseline, C=1x10^-3 mol/dm3, kome je dodat KNO3, tako da ukupna jonska sila rastvora iznosi I=0,2 mol/dm3.(Kk=1,8x10^-5).
Ja kao rešenje dobijam 4,06 a treba da se dobije okruglo 4,10. Da li neko može da mi objasni kako se radi zadatak?

milicaradenkovic's picture

Mislim da nije greska sto si dobila 4.06.

finnickodair's picture

Hvala puno!