Oksidi, hidridi

glasnik_veznik's picture

Može pomoć sa zadatkom:

Sa koliko atoma kiseonika se jedini 1,1mg bora pri građenju oksida? (B=11)

 

Aleksandar2's picture

Reakcija: 4B + 3O2---> 2B2O3

na osnovu reakcije vidiš da imas 6 atoma kiseonika(odnosno tri molekula) i broj atoma kiseonika će ti biti prema stehimetrijskom proračunu N(O)=1.1 mg x 6x6x10^23/ 4* 11000 mg (4*M(B))= 9x10^19