Alkani

asterix's picture

da li je gas u plinskim bocama u plinovitom ili tekućem agregatnom stanju kao i u upaljačima? Zbog čega je sastav takovog gasa propan/butan a ne samo jedan od ta dva gasa?

Hvala puno