pomocc

alex99999's picture

Kako da izracunam kolicinu molekula u C2H6 mase 6g? Molim Vas pomoziteee hvala unapred :)

Dino98's picture

U knjizi osmog razreda osnove škole piše formula za količinu tvari.

M=m/n ==> n=m/M
m-masa tvari (6g u ovom slučaju)

M-molarna masa (izračuna se iz relativnih atomskih masa)

Mr(C2H6) = 2*Ar(C) + 6*Ar(H) = 24,02 + 6 = 30,02 ==> M=30,02 g/mol

n(C2H6) = 6g / 30,02g/mol = 0,2 mol

Pročitajte Pravila o postavljanju tema.

Lp !