Izracunaj zapreminu vodonika u reakciji rastvora

problematika's picture

Izracunaj zapreminu vodonika koja se oslobadja reakcijom rastvora koji sadrzi 0,4g natrijum hidroksida i i 0,2g aluminijuma? Resenje je 0,249 dm3. Molim vas, hitno je.

Dino98's picture

Jednačina reakcije :

2 Al + 6 NaOH --> 2Na3AlO3 + 3H2O

n(Al) : n(H2) = 2:3

3n(Al) = 2n(Al)

3m (Al) / M(Al) = 2V(H2) / 22,4 dm^3mol^-1

2V = 3m (Al) * 22,4 / 26,98

V(H2) = 0,249 dm^3

**Kod proračuna iz jednačine hemijske reakcije računa se uvijek u odnosu na limitirajući reaktant*

Dino98's picture

Ispravka jednačine :

2 Al + 6 NaOH --> 2 Na3AlO3 + 3 H2