13 grupa

problematika's picture

Koliko je potrebno rastvoriti grama aluminijum sulfata u 100cm3 vode tako da koncentracija jona aluminijuma bude 0,02 mol/dm3? uzeti da se zapr ne menja kada se rastvori aluminijum sulfat Resenje 0,342g