Kisseline i baze

iva0711's picture

Kolika je vrednost bazne konstante acetatnog jona ako se zna da je kiselinska konstanta sirćetne kiseline 1,8*10-5  ?