Organska hemija

Srdjankenjic's picture

Koliko dvostrukih veza sadrzi ugljovodonik ako je 0.235 g tog ugljovodonika apsorbovalo 168 ml vodonika u prisustvu platinskog katalizatora molarna masa ugljovodonika je 94. Napisati molekulsku formulu ovog jedinjenja.