Analiticka hemija

milenab's picture

Izračunati da li će doći do taloženja Ag2SO4, ako se pomešaju jednake zapremine AgNO3, c=0,02M i 

H2SO4, C=0,01M (Za Ag2SO4 - Ksp = 1,6×10-5).