Kristali

malnaut's picture

Molio bi za pomoć oko ovog zadatka... 

 

Kalijum kristalizira u kubičnom sustavu. Jedinična ćelija mu je prostorno centrizovana kocka. Izračunaj:

a) masu jedinične ćelije

b) poluprečnik atoma ako je dužina brida jedinične ćelije 533,4 pm.

milicaradenkovic's picture

a) m=ro*V=ro*a3

V=a3=(533.4*10(-12))3=1.517*10(-28) m3

m=1.54*1.517*10(-28)*1*10(6)=2.34*10(-22) g

b) r=a/2*(koren(2))

r=533.4*10(-12)/2*(koren(2))=2.916*10(-11) m