ph pufera

shasha's picture

izracunati pOH fosfartnog pufera ciji je kapacitet 0.1 mol/dm3 a Kd (H2PO4) = 3,1 x 10^ -7 

Zatim izracunajte pOH posle dodatka 10cm3 Hcl koncentracije 2mol/dm3 ? 
 

resenje:  pOH1 = 7.491

pOH2 = 7.671

Jasan mi  je prvi deo da se iz [H] = Kd x   Ckis/Cbaze dobija pH pa onda pOH i ispadne mi pOH 7.491

Kao i da bazna komponenta pufera reaguje sa Hcl ako ne gresim 
Na2HPO4 + HCl = NaH2PO4 + NaCl 

kao i da je n(Hcl) = 2mol/dm3 x 0.01dm3 = 0.02mol
ali kako da nadjem n od Na2HPO4? 

 

shasha's picture

Snasla sam se, za sve koji su zainteresovani resenje je 
pocetno n(Na2HPO4) = 0.1 mol jer je rastvor 1dm3 

a cela kiselina je izreagovala, znaci 0.1-0.02 = 0.08 molova OSTATKA  BAZNOG DELA
a n (NaH2PO4) kisele komponente se povecao za isto toliko 0.1+0.02 = 0.12 KISELI DEO NOVI

formiraju pufer novi sa jednacinom 
H = Kk x ckis/cbaz  (n kis/ n baz)

H = 3.1 x 10^7  x   0.12/0.08

H = 4.65 x 10^7 
pH = 6.332 

pOH je 14- 6.332 = 7.667