puferi

shasha's picture

1.  koji pufer ima najmanju ph vrednost?  moze li objasnjenje kako se gleda 

2. koji pufer ima najveci kapacitet? ? isto ako moze objasnjenje, da li je to onaj sa najvecom koncentracijom? 

koncentracije pufera su 

1)  ch3cooh = 1mol/dm3    2) ch3cooh= 0.1 mol/dm3    3) ch3cooh= 0.01 mol/dm3

ch3cooNa = 1 mol/dm3        ch3cooNa = 0.1 mol/dm3     ch3coona= 0.01 mol/dm3

 

i , ako se u 1l acetatnog pufera doda 1l vode pH se

smanji

poveca

ostaje ista 

 

milicaradenkovic's picture

V(pufera)=1 l V(vode)=1 l V(ukupno)=V(pufera)+V(vode)=1+1=2 l

CH3COOH+CH3COONa

CH3COONa--------------->CH3COO- + Na+

CH3COOH----------------->CH3COO- + H+

Ka1=c(CH3COO-)*c(H+)/c(CH3COOH)

Ka1=(n(CH3COO-)/V)*(n(H+)/V)/(n(CH3COOH)/V(ukupno))

Ka1=(n(CH3COO-)*n(H+))/V*2)/(n(CH3COOH)/2V

Ka1=(n(CH3COO-)*n(H+)*2/n(CH3COOH)*V posto je V=1l dobija se da je

Ka1=Ka*2 i mislim da se povecala pH

a Ka=c(CH3COO-)*c(H+)/c(CH3COOH)=n(CH3COO-)*n(H+)/n(CH3COOH)*V