Rastvori

Ek336's picture

Kolika je koncentracija rastvora kalcijum karbonata (mol/dm3) ako se u 100ml rastvora koncentracije 10 g/dm3 doda 100g destilovane vode? 

1)5 2)1 3)10 4)0,05 5)50

shasha's picture

pa samo uradis c V = c V 

0.1 x 0.1 = c x 0.2 

c= 0.05