izomerija proteina i lipida

shasha's picture

Moje pitanje je vezano za izomere triacilglicerola, diacil i mono acil kada hidrolizom daju ekvimolekulsku smesu glicerola i masnih kiselina

na primer: 

1. Koliko strukturnih izomera ima diacilglicerol, koji hidrolizom daje glicerol, palmitinsku i stearinsku kiselinu?

odgovor je 6 izomera

Kao i za izomere proteina npr koji se sastoji od Ala- Val - Cys

koliko ih ima?  ne treba mi resenje vec nacin na koji da dodjem do odgovora.  ukoliko neko moze da pojasni bila bih zahvalna  i da ujedno navede KOJI su to izomeri za oba primera.