Glukofuranoza

shasha's picture

da li glukofuranoza ima 5 hiralnih C atoma 

odnosno br optickih izomera je 2 na 5 ?