Heterociklicna jedinjenja

milosjakovljevic's picture

Moze li pomoc za ovaj zadatak :)

1. Napisati reakciju (nukleofilne adicije) karbazola sa etinon i imenovati nastali proizvod.

milosjakovljevic's picture

*sa etinom