RASTVORI

zmajneznahemiju's picture

Izracunati molarnost rastvora(mmol/dm3) koji u 300ml rastvora sadrzi 0.015mola rastvorene supstance.

1) 1.5  2) 15  3) 0.15  4) 0.05  5) 50

Dino98's picture

c= n/V = 0,05 mol / 0,3 L = 0,05 mol / dm^3

c= 50 mmol / dm^3