Kolicina toplote

milica213's picture

Izracunajte kolicinu toplote koja se oslobadja pri reakciji 8g natrijum-hidrida, NaH sa vodom.
fH(NaH)=-56,4 kJ/mol    fH(NaOH) = -425,6 kJ/mol.
Ako bi neko mogao da mi uradi ovaj zadatak, rezultat je 27,8 kJ/mol.