rastvor

princess96's picture

Imam jedno pitanje. Kako da napravim 20ml rastvora acetona i toluena 2:6

Dino98's picture

aceton : toluen = 2 : 6  (20 mL rastvora)

W (aceton ) = 2 / 8 = 0,25

V(aceton) = W(aceton)*V(rastvora) 

V(aceton) = 0,25 * 20 mL = 5 mL

V(toluen) = 20 mL - 5 mL = 15 mL

Poz

princess96's picture

Hvala Vam puno

princess96's picture

Ali zašto 2/8 ?

Dino98's picture

Proporcija ide:

Aceton : toluen = 2:6    (1:3)

Dvica se odnosi na aceton, a 6 na toluen, da bismo dobili volumni udio acetona broj 2 (dva "dijela acetona") dijelimo sa ukupnim volumenom tj 8 (6 "dijelova toluena" + 2 "dijela acetona").