OSNOVNI HEMIJSKI ZAKONI

zmajneznahemiju's picture

Koliko je potrebno grama kalcijuma i kiseonika za gradjenje 28g CaO ako su kalcijum i kiseonik sjedinjeni u kalcijum oksidu u masenom odnosu 5:2?

zmajneznahemiju's picture

resenja 

1) 8g Ca i 20g O2

2)  7g  Ca i 21g O2

3) 21g Ca i 7g O2 

4) 22g Ca i 6g O2 

5)20g Ca i 8g O2