IZRACUNAVANJE NA OSNOVU HEM. JEDNACINA

zmajneznahemiju's picture

Kontrolisanom oksidacijom metana na 1500°C nastaje etin, ugljen monoksid i vodonik. Koliko litara vodonika nastaje sagorevanjem one kolicine metana koja sadrzi 1.2×10^23 atoma vodonika?

1) 1.12 2) 0.56 3) 1.96 4) 1.86 5) 112