IZRACUNAVANJE NA OSNOVU HEM. JEDNACINA

zmajneznahemiju's picture

Smesa 1g soli natrijum fluorida i kalijum bromida (NaF i KBr) stupa u hemijsku reakciji sa hlorom. Tom prilikom dobijeno je 0.9738g proizvoda hemijske reakcije. Izracunati procenat natrijum fluorida u smesi. Ar(Na)=23 Ar(F)=19 Ar(K)=39.1 Ar(Br)=80 Ar(Cl)=35.5

1) 0.75 2) 75 3) 0.25 4) 13 5) 25