IZRACUNAVANJE NA OSNOVU HEM. JEDNACINA

zmajneznahemiju's picture

U reakciji magnezijuma sa ekvimolarnom kokicinom ugljenik(IV) oksida nastaje ona kolicina magnezujum oksida koja moze da se iskoristi za dobijanje 1.16g magnezijum hidroksida. Izracunati masu(g) uzorka magnezijuma ako je sadrzaj magnezijuma 96%. Ar(Mg)=24 Ar(H)=1 Ar(O)=16 Ar(C)=12

     RESENJE TREBA DA BUDE 0.5

milicaradenkovic's picture

2Mg+CO2--------------->2MgO+C

MgO+H2O-------------->Mg(OH)2

n(Mg(OH)2)=m/Mr=1.16/58=0.02 mol

n(MgO)=n(Mg(OH)2)=0.02 mol

n(Mg)=n(MgO)=0.02 mol

m(Mg)=n(Mg)*Mr=0.48 g

m(uzorka)=m(Mg)/w=0.48/0.96=0.5 g