IZRACUNAVANJE NA OSNOVU HEM. JEDNACINA

zmajneznahemiju's picture

Izracunati konstantu ravnoteze reakcije sinteze amonijaka iz vodonika i azota ako je poznata ravnotezna koncentracija amonijaka i iznosi 0.2mol/dm3 dok su polazne koncentracije vodonika 0.5mol/dm3 i azota 0.3mol/dm3  

      RESENJE JE 25

milicaradenkovic's picture

N2+3H2-------------->2NH3

c(N2)rav.=c(N2)poc.-c(NH3)rav./2=0.3-0.1=0.2 mol/l

c(H2)rav.=c(H2)poc.-c(NH3)rav.*3/2=0.5-0.2*3/2=0.2 mol/l

K=c(NH3)rav.*2/c(H2)rav.*3*c(N2)rav.

K=(0.2)2/0.2*(0.2)3=25