Opsta i neorganska hemija

sarox's picture

Ako 4.44 g bezvodnog kalcijum hlorida iskristalise kao 8.76 g kristalohidrata koliko se molekula vode veze na jednu molekulu soli, ako je atomska masa za kalcijum 40?

a) 3    b) 8    c) 2    d) 6    e) 4.

Pise da je tacan odgovor pod d) .

Ako neko zna da rijesi, molim vas da napisete. Hvalaa