ORGANSKA

zmajneznahemiju's picture

Ako 1g smese koju cine propan i propen izreaguje sa kalijum permanganatom ukupna masa takve nove smese iznosice 1,56g ( u masu novonastale smese uracunati su samo proizvodi reakcije koji su posledica izvrsene transformacije na ugljovodinicima). Izracunaj procenat alkana u smesi pre izvrsene hemijske reakcije. Ar(K)=39 Ar(Mn)=55 Ar(O)=16 Ar(C)=12 Ar(H)=1

1) 51 2) 37 3) 63 4) 49 5) 100