Razvoj teorije o atomu

Prvom teorijom o atomu obično se smatraju učenja grčkih filozofa Leukipa i Demokrita .Prema njihovoj filozofiji, ceo svet je sastavljen od sitnih čestica koje se ne mogu dalje rastavljati, pa su im zato dali ime prema grčkoj reči "atomos" što znači nedeljiv.
Ova teorija nije bila dobro prihvaćena u Staroj Grčkoj i ubrzo je pala u zaborav.

Teoriju o atomu kao o čestici od koje je sastavljena susptanca obnovijo je Džon Dalton, početkom XIX veka.  On je smatrao da svakom elementu odgovara druga vrsta atoma i da se atomi međusobno razlikuju prema masi i veličini.

 

Kategorije: 
Potrebni nivo znanja za razumevanje teksta: