Saša Kojadinović

Hemija boja godišnjih doba

javorNeke boje često dovodimo u vezu sa godišnjim dobima. A otkuda baš te boje? O tome retko ko od nas razmišlja. Mi hemičari, naravno znamo odgovor i na ta pitanja. Boje u biljnom svetu koje nas asociraju na različite periode u godini, potiču od pigmenata. Najuočljiviji su pigmenti u listovima i plodovima, a boje koje na listovima najčešće viđamo su zelena, žuta i crvena.

 

Količina supstance. Mol.

Mol

U samo 18g vode ima 6,02 x 1023 molekula vode. Ovaj zaista ogroman broj, govori nam koliko su ustvari molekuli sitne čestice.
Obično kada nam je bitno da pokažemo koliko ima neke supstance, u svakodnevnom životu koristimo neku od jedinica za masu (gram, kilogram...).
Međutim, na pitanje koliko, trebalo bi odgovoriti nekim brojem. Pa koliko ima vode, može značiti i koliko ima čestica (molekula) u vodi. Kako bismo odgovorili onda na pitanje "koliko ima vode ako je njena masa 18g"?

Smeše

Smeše

U prirodi je teško pronaći čistu supstancu (hemijski element i hemijsko jedinjenje). U svakoj ima manje ili više drugih supstanci, a te mešavine dve ili više čistih supstanci nazivamo smeše.

  • U smešama su čiste supstance izmešane u proizvoljnom i promenljivom odnosu.
  • Osobine smeše zavise od odnosa masa čistih supstanci u njima.
  • Čiste supstance u smeši (sastojci smeše) zadržavaju svoje osobine.

Smeše mogu biti homogene i heterogene.