Smeše

Smeše

U prirodi je teško pronaći čistu supstancu (hemijski element i hemijsko jedinjenje). U svakoj ima manje ili više drugih supstanci, a te mešavine dve ili više čistih supstanci nazivamo smeše.

  • U smešama su čiste supstance izmešane u proizvoljnom i promenljivom odnosu.
  • Osobine smeše zavise od odnosa masa čistih supstanci u njima.
  • Čiste supstance u smeši (sastojci smeše) zadržavaju svoje osobine.

Smeše mogu biti homogene i heterogene.

  • U homogenoj smeši količina i odnos masa različtih supstanci u svakom njenom delu je isti, ne možemo razlikovati sastojke smeše.
  • U heterogenoj smeši odnos i količina suspstanci u svakom njenom delu nije jednaka i sastojci se mogu teže ili lakše razlikovati.
Kategorije: 
Potrebni nivo znanja za razumevanje teksta: 
Izvori i reference: 
Hemija Udžbenik za 7. razred, Klett, Anika Vlajić i Ivana Vukojević